Систем за поени(1 Поен = 0.0001 EUR)

0
Поени
= €0.00
Можете да заработите поени и да ги префрлите во вашиот паричник со извршување на активностите наведени подолу
Најавете се или регистрирајте се и започнете да собирате поени!

Play song

Поени за слушање песна.

12
Поени

Comment post

Поени со објавување коментар.

10
Поени

Uploading a song

Поени со прикачување песна.

30
Поени

Replying a comment

Поени за одговор на коментар.

40
Поени

Like track

Поени за допаѓање на песна.

45
Поени

Dislike track

Поени за Dislike на песна.

50
Поени

Допаѓање коментар

Поени за Like на коментар.

55
Поени

Креирај плејлиста

Поени за нова плејлиста.

87
Поени

Re-post track

Повторно објавување на песна.

60
Поени

Download track

Поени за преземање песна.

65
Поени

Blog comment like

Допаѓање на коментар од блог

70
Поени

Dislike Comment

Поени за недопаѓање коментар.

55
Поени

Blog comment dislike

Поени при читање на блог и недопаѓање на блог постот

70
Поени

Import Music

Поени со внесување нова песна.

80
Поени

Update profile picture

Поени со ажурирање на сликата на вашиот профил.

5
Поени

Купете песна

Поени при купување нова песна.

81
Поени

Get PRO

Поени со купување на PRO пакет.

82
Поени

Оцени ја песната

Поени со преглед на нова песна.

83
Поени

Report track

Поени за пријавување на неправилна песна.

84
Поени

Пријави коментар

Поени за пријавување лош коментар.

85
Поени

Додади на плеј листа

Поени за додавање песна во плејлиста.

86
Поени

Update profile cover

Поени за ажурирање на позадината на вашиот профил

10
Поени

:: / ::
::
/ ::

Плејлиста

close